UNESCO World Heritage Site Visits - Sean Clarke
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Sean Clarke 40723f6e2d fixed style for multiple site visits 8 miesięcy temu
bin initial commit, database config working, pug template basic config, generated site working 8 miesięcy temu
controllers tweaked some visuals in site 8 miesięcy temu
data update sites, update style, added percentage complete. 8 miesięcy temu
database updated styles, visit images have been added to sites 8 miesięcy temu
model slugs created and implemented 8 miesięcy temu
public/stylesheets fixed style for multiple site visits 8 miesięcy temu
routes added reference page 8 miesięcy temu
views updated styles, visit images have been added to sites 8 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 8 miesięcy temu
README.md Initial commit 8 miesięcy temu
app.js basic 'site page', model and controller for FindById creation 8 miesięcy temu
package-lock.json cleaned out the tags from the UNESCO data 8 miesięcy temu
package.json added version 0.0.1 to footer and package, noted to try and add versioning 8 miesięcy temu

README.md

unesco-tracker

UNESCO World Heritage Site Visits - Sean Clarke